โล่ประกาศเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2545

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยายด้วยเสียง

กดเลือกแถบภาษา เพื่อฟังเสียงบรรยายภาษาที่ต้องการเกี่ยวกับรางวัลนี้

ภาษาไทย

รับฟังเสียงบรรยายในรูปแบบภาษาไทย

English

รับฟังเสียงบรรยายในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Chinese

รับฟังเสียงบรรยายในรูปแบบภาษาจีน

ข้อมูลพื้นฐาน

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลชิ้นนี้จากด้านล่าง Read more

Smiling Two Girls

Details Good workผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปี 2545

MySurat2

Good work Popularผลงานดีเด่นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จำแนกตามปีที่ได้รับ